Končíme Končíme
Kategorie Barva/velikost

Ochrana dat

1. Přehled ochrany osobních údajů

Všeobecné pokyny
Následující pokyny poskytnou jednoduchý přehled, co se stane s vašimi osobními údaji, jestliže navštívíte naši webovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, kterými se můžete osobně identifikovat. Podrobné informace k ochraně údajů jsou uvedeny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na naší webové stránce
Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na této webové stránce?
Údaje jsou na této webové stránce zpracovávány poskytovatelem webové stránky. Jeho kontaktní údaje jsou uvedeny v tiráži této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Vaše údaje budou shromažďovány tím, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.
Další údaje budou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webové stránky. Jsou to především technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo přesný čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile navštívíte naše webové stránky.

K čemu používáme vaše údaje?
Část těchto údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze chování uživatele.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?
Kdykoli máte právo bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. K tomu i dalším otázkám týkajícím se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo na námitku u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích poskytovatelů
Při návštěvě naší webové stránky může být statisticky vyhodnoceno vaše „surfování“. To probíhá především díky cookies a takzvaným analytickým programům. Analýza vašeho „surfování“ se zpravidla provádí anonymně; „surfování“ nemůže být dosledováno až k vám. Můžete odmítnout tuto analýzu nebo jí zabránit nepoužíváním určitých nástrojů. Příslušné podrobné informace najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Můžete odmítnout tuto analýzu. O možnostech odmítnutí vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.


2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů
Provozovatel této strany bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi údaji zacházíme důvěrně a podle zákonných předpisů k ochraně osobních údajů rovněž i tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Používáte-li tuto webovou stránku, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, kterými se můžete osobně identifikovat. Předložené prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Také vysvětluje, jak a k jakému účelu se to děje.

Upozorňujeme, že přenášení údajů na internet (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Kompletní ochrana údajů před zásahem třetí strany není možná.

Upozornění ke správci
Správce pro zpracování údajů na této webové stránce je:

Naketano Retail GmbH

Alfredstr. 57-65

45130 Essen

Germany
Telefon: 0201 81099610

E-mail: shop@naketano.com

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (například jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu ke zpracovávání údajů
Mnohé procesy zpracovávání údajů jsou možné jen s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu účelu stačí, když nám pošlete neformální zprávu e-mailem. Zákonnost zpracování údajů prováděných až do odvolání zůstává odvoláním neovlivněna.

Právo na námitku u příslušného dozorového úřadu
V případě porušení právní ochrany osobních údajů má subjekt údajů právo na námitku u příslušného dozorového úřadu. Kompetentní dozorový úřad v otázkách právní ochrany osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má sídlo náš podnik. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů i jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo osobní údaje, které jsme automatickým systémem zpracovali na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, nechat si nebo třetí straně vydat v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Požadujete-li přímý přesun údajů na jiného správce, bude to provedeno jen tehdy, jestliže je to technicky možné.

Zašifrování SSL, popř. TLS
Tato strana využívá zašifrování SSL, popř. TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrných obsahů, jako například objednávek nebo poptávek, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Zašifrované spojení rozpoznáte podle toho, že v adresním řádku prohlížeče dojde k přechodu z „http://“ na „https://“ a v řádku vašeho prohlížeče se zobrazí symbol klíče.

Je-li aktivní zašifrování SSL, popř. TLS, nemohou být údaje, které nám poskytujete, načteny třetí stranou.

Zašifrovaný platební styk na této webové stránce
Musíte-li nám po uzavření smlouvy kvůli povinné platbě poskytnout své platební údaje (např. číslo účtu při povolení inkasa), budou tyto údaje použity k provedení platby.

Platební styk prostřednictvím běžných platebních prostředků (Visa/MasterCard, inkaso) probíhá výhradně jen přes zašifrované spojení SSL, popř. TLS. Zašifrované spojení rozpoznáte podle toho, že v adresním řádku prohlížeče dojde k přechodu z „http://“ na „https://“ a v řádku vašeho prohlížeče se zobrazí symbol klíče.

U zašifrované komunikace nemohou být platební údaje, které nám poskytujete, načteny třetí stranou.

Informace, zablokování, výmaz
Kdykoli máte právo v rámci platných zákonných ustanovení na bezplatné informace o uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a v případě potřeby na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. K tomu i dalším otázkám týkajícím se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v tiráži.

Vznesení námitky proti reklamním mailům
Tímto se zamítá využívání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinné tiráže pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatel stránek si vyhrazuje právo na výslovně právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací spamovými e-maily.


3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

sicdata Unternehmensberatung

Tobias Erdmann

Schlachthofstraße 23a

42651 Solingen
Telefon: 0212659850

E-mail: erdmann@sicdata.de


4. Shromažďování údajů na naší webové stránce

Cookies
Internetové stránky částečně používají takzvané cookies. Cookies nezpůsobují na vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené ve vašem počítači a v prohlížeči.

Většina z námi používaných cookies jsou takzvané „Session-Cookies“. Po ukončení vaší návštěvy budou automaticky vymazány. Ostatní cookies zůstávají ve vašem koncovém zařízení uloženy do té doby, než je vymažete. Tyto cookies nám umožňují opět poznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o ukládání cookies a v jednotlivých případech můžete cookies povolit, nebo můžete jejich přijetí v určitých případech odmítnout či je odmítnout všeobecně i aktivovat automatický výmaz cookies při zavírání prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost naší webové stránky omezená.

Cookies, které jsou potřebné k realizaci elektronické komunikace nebo k přípravě určitých, vámi žádaných funkcí (např. funkce nákupního koše) se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o ukládání cookies k technicky bezchybné a optimalizované přípravě svých služeb. Pokud jsou uloženy další cookies (např. cookies k analýze „surfování“), budou tyto v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zmíněny zvlášť.

Log soubory serveru
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných log souborů serveru, které váš prohlížeč automaticky předává nám. Jsou to:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazujícího uživatele
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas dotazování serveru
  • IP adresa

Nedochází ke sloučení těchto údajů s jinými datovými zdroji.
Podkladem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který dovoluje zpracování údajů ke splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář
Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z formuláře dotazu včetně vámi uvedených kontaktních údajů u nás uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případ následných otázek. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme dále.

Údaje uvedené v kontaktním formuláři jsou tak zpracovávány výhradně jen na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu účelu stačí, když nám pošlete neformální zprávu e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů prováděných až do odvolání zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje vámi uvedené v kontaktním formuláři zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete k jejich výmazu, neodvoláte svůj souhlas k ukládání nebo nezanikne účel ukládání dat (např. po ukončení zpracování vaší poptávky). Povinná zákonná ustanovení, zejména lhůty uschování, zůstávají nedotčena.

Registrace na této webové stránce
K využívání doplňkových funkcí stránky se můžete registrovat na naší webové stránce. K tomu zadané údaje používáme jen k účelu příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se registrovali. Povinné údaje uváděné při registraci musí být kompletně uvedeny. V opačném případě registraci odmítneme.

Pro důležité změny při rozsahu nabídky nebo u technicky potřebných změn využíváme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás mohli touto cestou informovat.

Údaje uvedené při registraci jsou tak zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu účelu stačí, když nám pošlete neformální zprávu e-mailem. Zákonnost již provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje shromážděné při registraci budou u nás uloženy, jakmile se zaregistrujete na naší webové stránce a poté vymazány. Zákonné lhůty uschování zůstávají nedotčeny.

Zprostředkování dat při uzavření smlouvy pro online obchody, prodejce a expedici zboží
Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že to je nezbytné v rámci průběhu smlouvy, například společnosti pověřené dodávkou zboží nebo bance odpovědné za zpracování platby. K dalšímu poskytnutí údajů nedojde vůbec, popř. jen tehdy, pokud jste výslovně souhlasili s poskytnutím. Nedochází k předávání vašich údajů třetím stranám bez výslovného souhlasu, například pro reklamní účely.

Podkladem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který dovoluje zpracování údajů ke splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.


5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics
Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané „Cookies“. Jsou to textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují provádět analýzu používání webových stránek. Informace vytvořené pomocí cookies o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání cookies Google-Analytics je realizováno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval jak svoji webovou nabídku, tak i svou reklamu.

Anonymizace IP
Na této webové stránce jsme aktivovali funkci Anonymizace IP. Díky aktivaci bude vaše IP adresa Googlem v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenesením do USA zkrácena. Jen ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenáší na server společnosti Google v USA a tam se zkracuje. Z pověření provozovatele této stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv o webových aktivitách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. V rámci služby Google Analytics se IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem nesloučí s jinými daty Google.

Plugin prohlížeče
Ukládání cookies lze zamezit odpovídajícím nastavením prohlížeče, upozorňujeme však na to, že v takovém případě se může stát, že nebudete moci používat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit shromažďování údajů vytvářených pomocí cookies, vztahujících se k vašemu používání webových stránek (včetně IP adresy) a přenosu dat a jejich zpracování společností Google tím, že si na následujícím odkazu stáhnete a instalujete doplněk prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vznesení námitky proti shromažďování údajů
Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Soubor cookie Opt-Out se nastaví tak, aby zabránil shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky:Deaktivovat Google Analytics.
Více informací o zacházení s údaji uživatelů u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografické charakteristiky u Google Analytics
Tato webová stránka využívá funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics. Mohou tak být vytvořeny zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Tyto údaje vycházejí ze zájmově orientované reklamy Google i z údajů návštěvníků od třetích stran. Tyto údaje nemohou být přiřazeny k určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics, jak je uvedeno v části „Vznesení námitky proti shromažďování údajů“.

6. Novinky

Novinky, údaje
Pokud byste chtěli dostávat novinky nabízené na webové stránce, požadujeme od vás e-mailovou adresu, stejně jako informace, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním novinek. Další údaje nejsou shromažďovány, popř. jen na bázi dobrovolného rozhodnutí. Tyto údaje se používají výhradně jen pro zasílání požadovaných informací a nejsou předávány třetím stranám.

Údaje uvedené v přihlašovacím formuláři novinek jsou zpracovávány výhradně jen na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Souhlas poskytnutý k ukládání údajů, e-mailové adresy i jejich využívání k zasílání Novinek můžete kdykoli odvolat, třeba prostřednictvím odkazu v novinkách „Odhlásit“. Zákonnost již provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním neovlivněna.

Vaše údaje uložené u nás za účelem zasílání novinek budou námi uloženy až do odhlášení odběru novinek a vymazány po odhlášení odběru novinek. Údaje, které byly u nás používány k jiným účelům (např. e-mailové adresy pro členy), tím zůstávají nedotčeny.

MailChimp
Tato webová strana využívá pro zasílání novinek služeb MailChimp. Poskytovatelem je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp je služba, kterou může být mj. organizováno a analyzováno zasílání novinek. Pokud uvedete údaje za účelem odběru novinek (např. e-mailovou adresu), budou tyto údaje uloženy na serverech MailChimp v USA.

MailChimp má certifikát dle „EU-US-Privacy-Shield“. „Privacy-Shield“ je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA, která má v USA zajistit dodržování evropských standardů ochrany osobních údajů.

Pomocí MailChimp můžeme analyzovat naše informační kampaně. Jestliže otevřete e-mail zaslaný službou MailChimp, spojí se soubor obsažený v e-mailu (tzv. web-beacon) se servery MailChimp v USA. Tak lze zjistit, zda byla zpráva (novinky) otevřena a který odkaz byl použit. Kromě toho se shromažďují technické informace (např. čas zrušení, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nemohou být přiřazeny k příslušnému příjemci novinek. Používají se výhradně jen ke statistické analýze kampaní prostřednictvím odesílání novinek. Výsledky těchto analýz mohou být využívány k přizpůsobení dalších novinek zájmům příjemců.

Nechcete-li analýzu MailChimp, musíte se odhlásit z odběru novinek. K tomu účelu je v každé zprávě k novinkám k dispozici odpovídající odkaz. Odběr novinek také můžete zrušit přímo na webové stránce.

Údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením odběru novinek. Zákonnost již provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním neovlivněna.

Vaše údaje uložené u nás za účelem zasílání novinek budou námi uloženy až do odhlášení odběru novinek a po odhlášení odběru novinek vymazány jak z našich serverů, tak i ze serverů MailChimp. Údaje, které byly u nás používány k jiným účelům (např. e-mailové adresy pro členy), tím zůstávají nedotčeny.

Další informace jsou uvedeny v ustanoveních o ochraně osobních údajů MailChimp pod: https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. Platební brána

PayPal
Na naší webové stránce nabízíme mj. platbu prostřednictvím PayPalu. Poskytovatel této platební služby je PayPal (Evrope) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“).

Zvolíte-li platbu prostřednictvím PayPalu, budou vámi zadané platební údaje zprostředkovány PayPalu.

Zprostředkování vašich údajů PayPalu probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování ke splnění smlouvy). Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas ke zpracování údajů. Odvolání nemá vliv na efektivitu operací zpracování údajů, které proběhlo v minulosti.

Okamžitý převod
Na naší webové stránce nabízíme mj. platbu prostřednictvím „okamžitého převodu“. Poskytovatelem této platební služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (dále jen „Sofort GmbH“).

Pomocí procesu „Okamžitý převod“ obdržíme ve skutečném čase potvrzení platby od Sofort GmbH, a tak můžeme neprodleně začít s plněním našich závazků.

Pokud jste se rozhodli pro způsob platby „Okamžitý převod“, pak zprostředkujete PIN a platný TAN společnosti Sofort GmbH, se kterým se můžete přihlásit na váš účet online bankingu. Společnost Sofort GmbH po přihlášení automaticky ověří stav vašeho účtu a provede převod na náš účet pomocí vámi sděleného TAN. Poté nám neprodleně pošle potvrzení transakce. Po přihlášení budou kromě toho automaticky ověřeny vaše obraty, úvěrové rámce dostupných úvěrů a existence dalších účtů, jakož i jejich stav.

Vedle PIN a TAN budou společnosti Sofort GmbH zprostředkovány i vámi zadané platební údaje i údaje k vaší osobě. U údajů k vaší osobě se jedná o křestní jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo(a), e-mailovou adresu a event. další údaje potřebné k provedení platby. Zprostředkování těchto údajů je nutné k bezpochybnému stanovení vaší identity a předcházení podvodným jednáním.

Zprostředkování vašich údajů společnosti Sofort GmbH probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování ke splnění smlouvy). Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas ke zpracování údajů. Odvolání nemá vliv na efektivitu operací zpracování údajů, které proběhlo v minulosti.

Podrobnosti k platbě s okamžitým převodem jsou uvedeny pod následujícími odkazy: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

Visa
Na naší webové stránce nabízíme mj. platbu prostřednictvím VISA. Poskytovatelem této platební služby je Visa Europe Management Services Limited, German Branch, Hamburger Allee 2-4 Westend Gate, 60486 Frankfurt (dále jen „Visa“).

Zvolíte-li platbu prostřednictvím Visa, budou vámi zadané platební údaje zprostředkovány společnosti Visa.

Zprostředkování vašich údajů Visa probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování ke splnění smlouvy). Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas ke zpracování údajů. Odvolání nemá vliv na efektivitu operací zpracování údajů, které proběhlo v minulosti.
 
Mastercard
Na naší webové stránce nabízíme mj. platbu prostřednictvím Mastercard. Poskytovatelem této platební služby je Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo (dále jen „Master“).

Zvolíte-li platbu prostřednictvím Mastercard, budou vámi zadané platební údaje zprostředkovány společnosti Mastercard.
Zprostředkování vašich údajů Mastercard probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování ke splnění smlouvy). Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas ke zpracování údajů. Odvolání nemá vliv na efektivitu operací zpracování údajů, které proběhlo v minulosti.
 
American Express
Na naší webové stránce nabízíme mj. platbu prostřednictvím American Express. Poskytovatelem této platební služby je American Express Services Europe Limited pobočka Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main  (dále jen „American Express“).

Zvolíte-li platbu prostřednictvím American Express, budou vámi zadané platební údaje zprostředkovány společnosti American Express.
Zprostředkování vašich údajů American Express probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování ke splnění smlouvy). Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas ke zpracování údajů. Odvolání nemá vliv na efektivitu operací zpracování údajů, které proběhlo v minulosti.
 
 
Zdroj www.erecht24.de