Končíme Končíme
Kategorie Barva/velikost

VOP

1. Rozsah platnosti
Pro všechny objednávky prostřednictvím našeho online-shopu platí následující Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

2. Smluvní partner, uzavření smlouvy
Kupní smlouva se uzavírá se společností Naketano Retail GmbH.

Zobrazení produktů v online obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný online katalog. Naše produkty si můžete nejdříve nezávazně vložit do nákupního košíku a svá zadání kdykoli upravit před odesláním své závazné objednávky tím, že využijete pomůcky k úpravě připravené k tomuto účelu a vysvětlené v průběhu objednávky. Kliknutím na tlačítko Objednat předkládáte závaznou objednávku zboží obsaženého v nákupním košíku. Potvrzení přijetí vaší objednávky probíhá e-mailem bezprostředně po odeslání objednávky.

Kdy vzniká smlouva s námi, se řídí podle způsobu platby, který si vyberete:

Kreditní karta
Vaši objednávku přijmeme odesláním prohlášení o přijetí v samostatném e-mailu nebo odesláním zboží v průběhu dvou dnů.

PayPal
V procesu objednávání budete přesměrováni na webové stránky poskytovatele online plateb PayPal. Tam můžete uvést své platební údaje a potvrdit způsob platby PayPal. Po zaslání objednávky v obchodu vyzveme PayPal k uskutečnění transakce platby, a tím přijmeme vaši nabídku.

Převod prostřednictvím služby SOFORT
Po odevzdání objednávky budete z webové části online prodejce přesměrováni k převodu prostřednictvím služby SOFORT, přičemž příkaz k úhradě bude potvrzen společností SOFORT. Tím se uzavírá smlouva s námi.

3. Jazyk smlouvy, uložení textu smlouvy
Jazyky, které jsou k dispozici pro uzavření smlouvy, jsou němčina, angličtina,  francouzština, španělština, italština a polština.

Text smlouvy uložíme a údaje k objednávce a naše Všeobecné obchodní podmínky vám zašleme e-mailem. Do VOP můžete nahlédnout kdykoli také zde na těchto stránkách. Z bezpečnostních důvodů nejsou předchozí objednávky dostupné prostřednictvím internetu.

4. Dodací podmínky
K uváděným cenám za produkty je třeba připočítat ještě zasilatelské náklady. Bližší podrobnosti o výši nákladů na expedici jsou uvedeny u našich nabídek.

Dodáváme jen formou zasílání. Samostatné vyzvednutí zboží bohužel není možné.

5. Úhrada
V našem obchodě máte k dispozici následující způsoby úhrady:

Kreditní karta
S potvrzením objednávky nám současně předáváte údaje své kreditní karty.
Po ověření, že jste pravomocným vlastníkem karty, požádáme bezprostředně po odeslání zboží váš kreditní institut o provedení platební transakce. Platební transakci provede kreditní institut automaticky a zatíží tím zůstatek na vaší kartě.

PayPal
V procesu objednávání budete přesměrováni na webové stránky poskytovatele online plateb PayPal. Abyste mohli uhradit částku faktury prostřednictvím služby PayPal, musíte být registrováni resp. musíte se registrovat, autorizovat platbu svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz v náš prospěch. Po přijetí objednávky v obchodě vyzveme společnost PayPal k provedení platební transakce. Další informace obdržíte při procesu objednávání.
Platební transakci provede PayPal automaticky ihned poté.

Převod prostřednictvím služby SOFORT
Po odeslání objednávky budete z webové části online prodejce přesměrováni k převodu prostřednictvím služby SOFORT. Abyste mohli uhradit částku faktury převodem prostřednictvím služby SOFORT, musíte mít u bankovního účtu povoleno používat služby společnosti SOFORT, vybavený kódy PIN/TAN, autorizovat platbu svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz v náš prospěch. Další informace obdržíte při procesu objednávání. Platební transakce se poté provede neprodleně (prostřednictvím služby SOFORT), a tím se zatíží váš účet.

6. Výhrada vlastnictví
Zboží zůstává naším vlastnictvím až do jeho úplného zaplacení. Jsme oprávněni provést odpovídající záznam v registru výhrady vlastnictví.

7. Škody vzniklé během přepravy
Při dodání zboží s očividným poškozením během přepravy reklamujte tyto vady pokud možno ihned u dopravce a neprodleně se s námi spojte. Zmeškání reklamace nebo navázání kontaktu nemá na vaše zákonné nároky a jejich vymáhání (zejména právo na záruku) žádné důsledky. Pomůžete nám ale, pokud dokážete sami uplatnit své nároky vůči dopravci resp. pojišťovně, která odpovídá za zboží během přepravy.

8. Záruka a ručení
Není-li dále výslovně sjednáno jinak, platí zákonné právo na záruku za vady výrobku.
Promlčecí lhůta v případě nároků na záruku za vady výrobku činí u použitých věcí jeden rok od dodání zboží.


Výše uvedená omezení a zkrácení lhůt neplatí v případě nároků na základě škod, které jsme způsobili my, naši zákonní zástupci nebo pomocníci při plnění
- při smrtelném ohrožení života, újmě na zdraví nebo tělesné újmě,
- při úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností a také při lstivém jednání,
- při porušení podstatných povinností plynoucích ze smlouvy, jejichž splnění umožňuje řádnou realizaci předmětu smlouvy a jejichž dodržování může smluvní partner pravidelně důvěřovat (kardinální povinnosti),
- v rámci záručního slibu, pokud tak bylo dohodnuto, nebo
- pokud je oblast použití otevřená podle zákona o ručení za vady výrobků.

Informace a případně platné další záruky a jejich přesné podmínky jsou uvedeny rovněž u výrobku a na zvláštních informačních stránkách v online obchodě.

Služby zákazníkům: Naše oddělení služeb zákazníkům je vám k dispozici pro případ otázek, reklamací a stížností v pracovní dny od 9:00 hod. do 18:00 hod. na adrese shop@naketano.com


9. Ručení
Za nároky v důsledku škod, které jsme způsobili my, naši zákonní zástupci nebo pomocníci při plnění, ručíme stále neomezeně

- při ohrožení života, těla nebo zdraví, - při úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností,
- v případě záručních slibů,
- pokud je oblast použití otevřená podle zákona o ručení za vady výrobků.

Při porušení podstatných povinností plynoucích ze smlouvy, jejichž splnění umožňuje řádnou realizaci předmětu smlouvy a jejichž dodržování může smluvní partner pravidelně důvěřovat (kardinální povinnosti), v důsledku lehké nedbalosti naší, našich zákonných zástupců nebo pomocníků při realizaci předmětu smlouvy se při uzavření smlouvy omezuje náhrada za předvídatelné škody, s jejichž vznikem je třeba obvykle počítat.

V ostatních případech jsou nároky na náhradu škod vyloučeny.

10. Urovnávání sporů
Evropská komise poskytuje platformu k řešení sporů online (OS), kterou naleznete zde http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotřebitelé mají možnost využívat tuto platformu k urovnávání svých sporů.

K urovnání sporů ze smluvního poměru se spotřebitelem resp. o tom, zda takový smluvní vztah vůbec existuje, jsme povinni zúčastnit se procesu urovnávání sporů před spotřebitelskou arbitráží. Odpovědným místem je Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Německo, www.verbraucher-schlichter.de. Zúčastníme se procesu urovnávání sporů před tímto orgánem.