Vi lukker og slukker Vi lukker og slukker
Kategorier Farve/størrelse

Databeskyttelse

1. Oversigt over databeskyttelse

Generelle oplysninger
Følgende oplysninger giver et hurtigt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Personoplysninger er alle data, der kan identificere dig personligt. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse finder du i nærværende databeskyttelseserklæring under denne tekst.

Dataindsamling på vores hjemmeside
Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?
Databehandlingen på denne hjemmeside gennemføres af den dataansvarlige (hjemmesidens udbyder). Dennes kontaktoplysninger finder du i kolofonen til denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine personolysninger?
Dine personoplysninger indsamles ved, at du meddeler os dem. Herved kan det f.eks. handle om data, som du har indtastet i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk af vore IT-systemer ved besøg på hjemmesiden. Det er især tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisningen). Indsamling af disse data sker automatisk, når du kommer på vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
En del af dataene indsamles for at kunne garantere en fejlfri brug af hjemmesiden. Andre data kan anvendes til analyse af din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du angående dine personoplysninger?
Du har til enhver tid ret til at få gratis indsigt i oprindelse, modtager og formål med dine gemte personoplysninger. Du har desuden ret til at forlange berigtigelse, blokering eller sletning af disse data. Hertil og til videre spørgsmål angående emnet databeskyttelse kan du til enhver tid henvende dig den angivne adresse i kolofonen. Ydermere har du ret til at klage hos den kompetente tilsynsmyndighed.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparts udbydere
Ved besøg på vores hjemmeside kan din brugeradfærd blive analyseret statistisk. Det sker især med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din brugeradfærd sker som regel anonymt; brugeradfærden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan modsige analysen eller forhindre den ved ikke at benytte bestemte værktøjer. Detaljerede oplysninger hertil finder du i efterfølgende databeskyttelseserklæring.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi vil i nærværende databeskyttelseserklæring informere dig om indsigelsesmulighederne.


2. Generelle oplysninger og pligtoplysninger

Databeskyttelse
Den dataansvarlige (hjemmesidens udbyder) for disse sider tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i henhold til de gældende databeskyttelsesregler samt denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personoplysninger. Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette sker.

Vi påpeger, at der ved dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation pr. e-mail) kan være sikkerhedshuller. En gennemgående beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjemand er ikke muligt.

Oplysning om den dataansvarlige
Dataansvarlig for behandling af data på denne hjemmeside er:

Naketano Retail GmbH

Alfredstr. 57-65

45130 Essen

Germany
Telefon: +49 (0) 201 81099610

E-mail: shop@naketano.com

Den dataansvarlige er en fysisk eller juridisk person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (såsom navne, e-mail-adresser o.lign.).

Tilbagekaldelse af samtykke til databehandling
Mange databehandlingsprocedurer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et givet samtykke. Hertil er det tilstrækkelig med en uformel meddelelse til os pr. e-mail. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed
I tilfælde af behandling i strid med databeskyttelsesforordningen har den registrerede ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed ved misligholdelse af lovgivningen om databeskyttelse er den databeskyttelsesansvarlige i det forbundsland, hvor vores firma er baseret. En liste over databeskyttelsesansvarlige i de forskellige forbundslande samt deres kontaktdata kan findes på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os eller tredjemand, eller som behandles automatisk for at opfylde en kontrakt. Hvis du har brug for direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering
Denne side bruger af sikkerhedsmæssige grunde og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller anmodninger, som du sender til os som hjemmesidens udbyder, en SSL eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at adresselinjen i browseren ændres fra "http://" til "https://" og hængelåsen i browserens adresselinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjemand.

Kryptering af betalingstransaktioner på denne hjemmeside
Hvis du efter indgåelse af en købekontrakt er forpligtet til at give os dine betalingsoplysninger (f.eks. kontonummer ved direkte debitering), vil disse data blive krævet til betalingsbehandling.

Betalingstransaktioner via de almindelige betalingsformer (Visa / MasterCard, direkte debitering) sker udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at adresselinjen i browseren ændres fra "http://" til "https://" og hængelåsen i browserens adresselinje.

Ved krypteret kommunikation kan dine betalingsdata, som du overfører til os, ikke læses af tredjemand.

Indsigt, blokering, sletning
Du har til enhver tid ret til at få gratis indsigt i dine gemte personoplysninger, deres oprindelse og modtagere samt formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til berigtigelse, blokering eller sletning af disse data. Hertil og til yderligere spørgsmål angående emnet personoplysninger kan du til enhver tid henvende dig til den i kolofonen angivne adresse.

Indsigelse mod reklamemails
Hermed gøres indsigelse mod brugen af offentliggjorte kontaktoplysninger i forbindelse med den lovbestemte kolofon til at sende uopfordret reklame og informationsmateriale. Hjemmesidens udbyder forbeholder sig ret til at træffe juridiske foranstaltninger i tilfælde af uopfordret tilsendelse af reklameoplysninger, f.eks. via spam-e-mails.


3. Databeskyttelsesrådgiver

Udpeget databeskyttelsesrådgiver
Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver for vores virksomhed.

sicdata Unternehmensberatung 

Tobias Erdmann

Schlachthofstraße 23a

42651 Solingen, Tyskland
Telefon: +49 (0)212659850

E-mail: erdmann@sicdata.de


4. Dataindsamling på vores hjemmeside

Cookies
Internetsiderne anvender delvis såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies anvendes til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, som automatisk gemmes på din computer, når du besøger en hjemmeside.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "session cookies". De slettes automatisk, når du lukker din browser. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser ved næste besøg.

Du kan indstille din browser således, at du informeres om at der sættes cookies, og kun i enkelte tilfælde tillader at der sættes cookies, udelukker cookies i bestemte tilfælde eller generelt samt at de automatisk slettes, når du lukker din browser. Ved deaktivering af cookies kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere bestemte funktioner, som du ønsker at bruge (f.eks. indkøbskurvfunktion) gemmes og behandles på grundlag af artikel 6 stk. 1 lit. f GDPR. Hjemmesidens udbyder har en legitim interesse i opbevaring af cookies til teknisk fejlfri og optimerede udførelse af sine tjenester. I det omfang andre cookies (såsom cookies til analyse af din surfingadfærd) er gemt, behandles de separat i denne databeskyttelseserklæring.

Server-log-filer
Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte server log filer, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

  • Type browser og version af browser
  • anvendt operativsystem
  • URL henviser
  • Værtsnavn på adgangscomputeren
  • Klokkeslæt for serveranmodning
  • IP-adresse

En sammenføring af disse data med andre datakilder foretages ikke.

Grundlaget for databehandling er artikel 6 stk. 1 lit. f GDPR, som tillader behandling af personoplysninger til opfyldelse af en kontrakt, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes forud for indgåelse af en kontrakt.

Kontaktformular
Hvis du henvender dig til os via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet der, gemmes for at behandle forespørgslen og hvis der skulle komme opfølgende spørgsmål. Disse data videregiver vi ikke uden dit samtykke.

Behandlingen af de i kontaktformularen indtastede dataer sker således udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hertil er det tilstrækkelig med en uformel meddelelse til os pr. e-mail. Lovligheden af databehandlinger udført indtil tilbagekaldelsen forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

De personoplysninger, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til lagring eller de ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet (f.eks. efter afsluttet bearbejdning af din anmodning). Tvingende juridiske bestemmelser - især frister for opbevaring - forbliver uberørt heraf.

Registrering på denne hjemmeside
Du kan registrere på vores hjemmeside for at bruge ekstra funktioner på siden. Vi bruger kun de indtastede data med det formål at bruge det respektive tilbud eller den service, som du har registreret dig til. De obligatoriske oplysninger, der anmodes om under registreringen, skal angives fuldstændig. Ellers vil vi afvise registreringen.

Ved vigtige ændringer, såsom tilbuddets omfang eller teknisk nødvendige ændringer, bruger vi den e-mailadresse, der er angivet under registreringen, for at informere dig på denne måde.

Behandlingen af de ved registrering oplyste personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hertil er det tilstrækkelig med en uformel meddelelse til os pr. e-mail. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

De personoplysninger, der indsamles under registrering, gemmes af os, så længe du er registreret på vores hjemmeside og slettes derefter. Lovbestemte opbevaringsfrister forbliver uberørt heraf.

Overførsel af personoplysninger ved indgåelse af kontrakt for online-butikker, forhandlere og fragt
Vi overfører kun personoplysninger til tredjemand, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med kontraktens udførelse, for eksempel til de virksomheder, der har fået overdraget leveringen af varerne eller den bank, der er ansvarlig for behandling af betalingen. En yderligere overførsel af data finder ikke sted, eller kun hvis du udtrykkeligt har givet os samtykke til overførslen. En videregivelse af dine data til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke, f.eks. til reklameformål sker ikke.

Grundlaget for databehandling er art. 6 stk. 1 lit. b GDPR, som tillader behandling af personoplysninger til opfyldelse af en kontrakt eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes forud for indgåelse af en kontrakt.


5. Analyseværktøjer og markedsføring

Google Analytics
Denne hjemmeside bruger funktioner fra Google Analytics webanalysetjeneste. Udbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics benytter såkaldte "cookies". Det tekstfiler, som lagres på din computer og hjælper med at analysere din brug af hjemmesiden. Oplysningerne, som dannes af cookien, om din færdsel på denne hjemmeside overføres som regel til en af Googles servere i USA og lagres der.

Google-Analytics-cookies gemmes på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Hjemmesidens udbyder har en legitim interesse i en analyse af brugeradfærden for at optimere både sit internettilbud og sine markedsføringstiltag.

IP-anonymisering
Vi har aktiveret funktionen til IP-anonymisering på denne hjemmeside. Derfor afkortes din IP-adresse af Google inden for medlemsstaterne i den Europæiske Union eller andre stater, som er omfattet af Traktaten om oprettelse af Det Europæiske økonomiske Fællesskab. Kun i undtagelsestilfælde vil din fuldstændige IP-adresse overføres til en af Googles servere i USA og forkortes der. På vegne af hjemmesidens udbyder vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteterne på hjemmesiden og for at kunne byde på yderligere tjenester, som er forbundet med brugen af hjemmesiden og internettet. Den i forbindelse med Google Analytics fra din browser sendte IP-adresse føres ikke sammen med andre data fra Google.

Browser plugin
Du kan forhindre installationen af cookies via dine browser-indstillinger. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne bruge alle funktionerne på vores hjemmeside i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre indsamlingen af de af cookies frembragte og til din brug af hjemmesiden refererede data (inkl. din IP-adresse) til Google samt behandlingen af disse data gennem Google ved at downloade og installere det browser-plugin, som er tilgængelig under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Indsigelse mod dataindsamling
Du kan forhindre indsamling af dine personoplysninger gennem Google Analytics ved at klikke på følgende link. En opt-out-cookie sættes for at forhindre, at dine data indsamles ved fremtidige besøg på denne hjemmeside:Deaktivere Google Analytics.
For yderligere informationer om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, henvises du til Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografiske kendetegn hos Google Analytics
Denne hjemmeside bruger funktionen "demografiske data" fra Google Analytics. Som et resultat heraf kan der udarbejdes rapporter, der indeholder udsagn om de besøgenes alder, køn og interesser. Disse data stammer fra interessebaseret annoncering fra Google og tredjemands besøgsdata. Disse data kan ikke spores tilbage til den enkelte person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne i din Google-konto eller generelt forbyde indsamlingen af dine personoplysninger gennem Google Analytics som beskrevet i afsnittet "Indsigelse mod dataindsamling".


6. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev
Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mail-adresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du ejer den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere personoplysninger indsamles ikke eller kun på frivillig basis. Vi benytter udelukkende disse data til levering af de ønskede oplysninger og giver dem ikke videre til tredjemand.

Behandlingen af de i formularen til bestilling af nyhedsbrevet indtastede data sker på grundlag af dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a GDPR). Samtykket til opbevaring af personoplysningerne, e-mailadressen og deres brug til at sende nyhedsbrevet kan til enhver tid tilbagekaldes, for eksempel via "unsubscribe"-linket i nyhedsbrevet. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

De data, der gemmes hos os med henblik på at få tilsendt nyhedsbrevet, gemmes indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet, og vil blive slettet efter afmelding af nyhedsbrevet. Personoplysninger, som vi har gemt til andre formål (f.eks. e-mailadresser til medlemsområdet) forbliver uberørt heraf.

MailChimp
Denne hjemmeside anvender MailChimps tjenester til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp er en tjeneste, der hjælper bl.a. med udsendelse og analyse af nyhedsbreve. Hvis du indtaster personoplysninger med henblik på at modtage nyhedsbrevet (f.eks. e-mailadresse), gemmes de på MailChimps servere i USA.

MailChimp er certificeret under "EU-US Privacy Shield". "Privacy Shield" (privatlivs skjold) er en aftale mellem Den Europæiske Union (EU) og USA for at sikre overholdelsen af europæiske databeskyttelsesstandarder i USA.

Med MailChimp kan vi analysere vores nyhedsbrevkampagner. Når du åbner en e-mail, der sendes af MailChimp, forbindes en fil, der er inkluderet i e-mailen (såkaldt web beacon), med MailChimps servere i USA. På den måde kan vi konstatere, om et nyhedsbrev blev åbnet, og hvilke links der evt. blev klikket på. Derudover indsamles tekniske oplysninger (fx tidspunkt for besøg, IP-adresse, browsertype og operativsystem). Disse data kan ikke spores tilbage til den enkelte modtager af nyhedsbrevet. De bruges udelukkende til statistisk analyse af nyhedsbrevkampagner. Resultaterne af disse analyser kan anvendes til at tilpasse fremtidige nyhedsbreve bedre til brugernes interesser
Når du ikke ønsker en analyse via MailChimp, skal du afbestille nyhedsbrevet. Hertil stiller vi i hvert nyhedsbrev et link til rådighed. Ydermere kan du også afbestille nyhedsbrevet direkte på hjemmesiden.

Databehandlingen sker på grundlag af dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, idet du afbestiller nyhedsbrevet. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

De data, der gemmes hos os med henblik på at få tilsendt nyhedsbrevet, gemmes indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet, og vil blive slettet efter afmelding af nyhedsbrevet både fra vores servere og fra MailChimps servere. Personoplysninger, som vi har gemt til andre formål (f.eks. e-mailadresser til medlemsområdet) forbliver uberørt heraf.

Yderligere oplysninger finder du i MailChimps databeskyttelesregler på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. Betalingsudbyder

PayPal
På vores hjemmeside tilbyder vi bl.a. betaling via PayPal. Udbyder af denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. og Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (efterfølgende kaldet “PayPal”).

Når du vælger betaling via PayPal, overføres de af dig indtastede betalingsdata til PayPal.
Overførsel af dine data til PayPal sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR (samtykke) og art. 6 stk. 1 lit. b GDPR (behandling til opfyldelse af en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til databehandling. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Straksoverførsel
På vores hjemmeside tilbyder vi bl.a. betaling med "straksoverførsel". Leverandøren af denne betalingstjeneste er Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, D-80339 München (efterfølgende kaldet "Sofort GmbH").

Ved hjælp af metoden "straksoverførsel" modtager vi en betalingsbekræftelse fra Sofort GmbH i realtid og kan straks begynde at opfylde vores forpligtelser.

Hvis du har besluttet dig for at bruge betalingsmåden "straksoverførsel", skal du sende PIN-koden og en gyldig TAN til Sofort GmbH, så denne kan logge sig ind på din online bankkonto. Sofort GmbH kontrollerer efter logind automatisk saldoen på din konto og overfører pengene til os ved hjælp af den TAN, du har sendt. Derefter overføres omgående en bekræftelse af transaktionen til os. Efter logind kontrolleres desuden din omsætning, kreditlinje og eksistensen af andre konti samt saldoen automatisk.

Ud over PIN og TAN vil de betalingsoplysninger, som du har indtastet samt personoplysninger, blive sendt til Sofort GmbH. Personoplysningerne er fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse og muligvis yderligere data, der kræves til behandling af betalingen. Overførsel af disse data er nødvendig for at konstatere din identitet og forebygger svindel.

Overførsel af dine data til Sofort GmbH sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR (samtykke) og art. 6 stk. 1 lit. b GDPR (behandling til opfyldelse af en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til databehandling. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Detaljer til betaling med straks overførsel finder du på følgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html og https://www.klarna.com/sofort/.

Visa
På vores hjemmeside tilbyder vi bl.a. betaling via VISA. Udbyder af denne betalingstjeneste er Visa Europe Management Services Limited, German Branch, Hamburger Allee 2-4 Westend Gate, 60486 D-Frankfurt (efterfølgende kaldet “Visa”).

Når du vælger betaling via Visa, overføres de af dig indtastede betalingsdata til Visa.

Overførsel af dine data til Visa sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR (samtykke) og art. 6 stk. 1 lit. b GDPR (behandling til opfyldelse af en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til databehandling. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.
 
Mastercard
På vores hjemmeside tilbyder vi bl.a. betaling via Mastercard. Udbyder af denne betalingstjeneste er Mastercard Europe SA, Chaussée Tervuren 198A, B-1410 Waterloo (i det følgende kaldet "Master').

Når du vælger betaling via Mastercard, overføres de af dig indtastede betalingsdata til Mastercard.

Overførsel af dine data til Mastercard sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR (samtykke) og art. 6 stk. 1 lit. b GDPR (behandling til opfyldelse af en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til databehandling. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.
 
American Express
På vores hjemmeside tilbyder vi bl.a. betaling via American Espress. Udbyder af denne betalingstjeneste er American Express Services Europe Limited, Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, D-60486 Frankfurt am Main ("American Express").

Når du vælger at betale via American Express, overføres de af dig indtastede betalingsdata til American Express.

Overførslen af dine data til American Express er baseret på artikel 6 stk. 1 lit. a GDPR (samtykke) og art. 6 stk. 1 lit. b GDPR (behandling til opfyldelse af en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til databehandling. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.
 
 
Kilde www.erecht24.de