Vi lukker og slukker Vi lukker og slukker
Kategorier Farve/størrelse

Fortrydelse

Fortrydelsesbetingelser

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne aftale inden for 14 dage uden at angive en årsag.

Fortrydelsesfristen er 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er fragtfirmaet, har taget varerne i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret, skal du informere os (Naketano Retail GmbH, Alfredstr. 57-65, 45130 Essen, Tyskland shop@naketano.com, Fax: +49 201 81 09 96 11) med en entydig erklæring (f. eks. et brev sendt med posten, telefax eller e-mail) om din beslutning at annullere denne aftale. Du kan anvende den nedenstående fortrydelsesformular hertil, men det er ikke påkrævet.


Du kan også udfylde og sende standard fortrydelsesformularen eller en anden entydig erklæring elektronisk på vores hjemmeside. Hvis du gør brug af denne mulighed, vil vi omgående sende en bekræftelse af, at vi har modtaget fortrydelsesmeddelelsen (f. eks. via e-mail).

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om, at du gør brug af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen udløber.

Konsekvenser af fortrydelsen
Hvis du annullerer denne aftale, skal vi tilbagebetale alle beløb, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsudgifterne (undtagen de ekstra omkostninger, som opstår hvis du har valgt en anden end den af os tilbudte billigste standardlevering). omgående og senest inde for 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din annullering af denne aftale hos os. Ved tilbagebetaling bruger vi samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre noget andet blev udtrykkelig aftalt; vi vil på intet tidspunkt beregne gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har fået varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne, alt efter hvilket tidspunkt, der kommer først.

Du skal straks og altid senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor du underretter os om annulleringen, returnere eller overgive varerne til os eller Fiege Mega Center Logistik GmbH, Niederlassung Ibbenbühren, Naketano Retail GmbH Webshop, Dornierstr. 22, D-49479 Ibbenbühren. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne, inden udløbet af fristen på fjorten dage er udløbet. Vi afholder udgifterne i forbindelse med returnering af varerne. Du skal kun betale for et eventuelt værditab af varerne, hvis dette værditab kan føres tilbage til, at du har håndteret varerne på en måde, der ikke har været nødvendig for at kontrollere varernes beskaffenhed, egenskaber og funktion.


Standard fortrydelsesformular
(Hvis du ønsker at annullere aftalen, udfyld venligst denne formular og returnér den til os.)

– Til Naketano Retail GmbH, Alfredstr. 57-65, 45130 Essen, Tyskland, shop@naketano.com, Fax: +49 201 81 09 96 11


– Hermed annullerer jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede aftale om køb af følgende varer
(*)/levering af følgende serviceydelser (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens/forbrugernes navn(e)

– Forbrugerens/forbrugernes adresse

– Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun ved meddelelser på papir)

– Dato

 (*) Sæt streg over det, som ikke gælder.