Vi lukker og slukker Vi lukker og slukker
Kategorier Farve/størrelse

Handelsbetingelser

1. Anvendelsesområde
De følgende handelsbetingelser gælder for alle bestillinger via vores online-shop.

2. Kontrahenter, forbrugeraftale
Købsaftalen indgås med Naketano Retail GmbH.

Billederne af varerne i online-shoppen er ikke noget juridisk bindende tilbud, men et uforpligtende online-katalog. Du kan først lægge vores varer uforpligtende i indkøbsvognen og til enhver tid korrigere dine indtastninger inden du sender en bindende bestilling, ved at du gør brug af de i bestillingsproceduren anvendte og forklarede korrekturhjælp. Ved at klikke på bestillingsknappen sender du en bindende bestilling på de varer, der er i indkøbsvognen. Du modtager pr. e-mail en bekræftelse af, at din bestilling er modtaget umiddelbar efter at du har sendt bestillingen.

Hvornår der indgås en aftale med os, er afhængig af den valgte betalingsmåde:

Kreditkort
Vi accepterer din bestilling ved at sende en accept med separat e-mail eller ved at udlevere varen inden for to dage.

PayPal
Under bestillingsprocessen ledes du videre til hjemmesiden af online-udbyderen PayPal. Her kan du angive dine betalingsdata og udføre betalingen til PayPal. Efter bestilling i shoppen opfordrer vi PayPal til at gennemføre betalingstransaktionen og accepterer således dit tilbud.

SOFORT Überweisung
Efter aflevering af bestillingen ledes du videre til online-udbyderen SOFORT Überweisung, hvor du bekræfter pengeanvisningen hos SOFORT Überweisung. Herved kommer indgås aftalen med os.

3. Aftalesprog, opbevaring af aftaleteksten
Aftalen står til rådighed på følgende sprog: tysk, engelsk,  fransk, spansk, italiensk og polsk.

Vi gemmer aftaleteksten og sender dig bestillingsdataene og vores handelsbetingelser pr. e-mail. Du kan også til enhver tid læse vores handelsbetingelser på denne side. Dine tidligere bestillinger er af sikkerhedstekniske årsager ikke længere tilgængelig via internettet.

4. Leveringsbetingelser
De angivne produktpriser er plus forsendelsesomkostninger. Nærmere oplysninger vedrørende forsendelsesomkostninger fås ved tilbuddene.

Vi leverer kun ved forsendelse. Personlig afhentning af varerne er desværre ikke muligt.

5. Betaling
I vores shop har du grundlæggende følgende betalingsmuligheder:

Kreditkort
Ved afsendelse af bestillingen sender du os samtidig dine kreditkortdata.
Efter at du har legitimeret dig som kreditkortets ejer, opfordrer vi direkte efter forsendelsen af varen din kreditkortudbyder til at gennemføre betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af kreditkortudbyderen og dit kort belastes.

PayPal
Under bestillingsprocessen ledes du videre til hjemmesiden af online-udbyderen PayPal. For at kunne betale beløbet via PayPal skal du være registret hos PayPal eller først registrere dig, legitimere dig med dine adgangsdata og bekræfte pengeanvisningen til os. Efter bestilling i shoppen, opfordrer vi PayPal til at gennemføre betalingstransaktionen. Yderligere oplysninger får du ved bestillingsproceduren.
Betalingstransaktionen udføres direkte herefter automatisk af PayPal.

SOFORT Überweisung
Efter aflevering af bestillingen ledes du videre til online-udbyderen SOFORT Überweisung. For at kunne betale beløbet via SOFORT Überweisung skal du være have en online-banking-konto med PIN/TAN, der er frigivet til betaling med SOFORT Überweisung og bekræfte pengeanvisningen til os. Yderligere oplysninger får du ved bestillingsproceduren. Betalingstransaktionen udføres direkte herefter automatisk af SOFORT Überweisung og din konto belastes.

6. Ejendomsforbehold
Vi tager ejendomsforbehold i alle varer indtil det fulde beløb for varen er betalt og modtaget. Vi er berettiget til at foretage en registrering i ejendomsforbeholdsregisteret.

7. Transportskader
Hvis varer leveres med åbenlyse transportfejl, så skal sådanne fejl omgående meddeles speditøren og herefter straks tages kontakt til os. Det har ingen konsekvenser for dine lovbestemte krav, især dine garantikrav, hvis du forsømmer at reklamere varen eller tage kontakt til os. Men du hjælper os med at gøre vores egne krav gældende mod transportøren eller transportforsikringen.

8. Reklamationsret og garanti
Såfremt efterfølgende ikke udtrykkeligt er aftalt noget andet, gælder den lovbestemte reklamationsret.
Forældelsesfristen for mangelskrav fra udgør et år efter varens aflevering.

Ovenstående begrænsninger og fristforkortelser gælder ikke for krav på grundlag af skader, der er blevet forvoldt af os, vores juridiske repræsentanter eller medhjælpere
- ved tilskadekomst i relation til liv, legeme eller helbred,
- ved forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse samt svig,
- ved krænkelse af væsentlige aftalemæssige forpligtelser, hvis opfyldelse overhovedet først har muliggjort regulær gennemførelse af aftalen og hvis overholdelse aftalepartneren regelmæssigt må kunne gå ud fra (kardinalpligter)
- inden for rammerne af et garantiløfte, såfremt det måtte være aftalt,
- for så vidt der foreligger mulighed for tiltag under produktansvarsloven.

Oplysninger om evt. ligeledes gældende yderligere garantier og deres præcise betingelser finder du ved det pågældende produkt og på særlige informationssider i online-shoppen.

Kundeservice: Du kan tage kontakt til vores kundeservice ved spørgsmål, reklamationer eller kritik på hverdage fra kl. 9:00 til kl. 18:00 på shop@naketano.com


9. Produktansvar
For ansvar på grundlag af skader, der er forvoldt af os, vores juridiske repræsentanter eller medhjælpere, hæfter vi altid i ubegrænset omfang

- ved tilskadekomst i relation til liv, legeme eller helbred,
- ved forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse,
- ved garantiløfter, såfremt det måtte være aftalt,
- for så vidt der foreligger mulighed for tiltag under produktansvarsloven.

Ved krænkelse af væsentlige aftalepligter ved let uagtsomhed fra vores, vores juridiske repræsentanters eller medhjælperes side er omfanget af hæftelsen begrænset til den skade, der måtte forudses ved aftalens indgåelse, idet en sådan skade typisk må kunne påregnes at indtræde.

I øvrigt er erstatningskrav udelukket.

10. Bilæggelse af tvister
EU-Kommissionen stiller en platform til udenretslig onlinetvistbilæggelse (OS) parat, du finder den på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Forbrugere har her mulighed for at bruge denne platform til udenretslig tvistbilæggelse.

Til bilæggelse af tvister fra et kontraktforhold med en forbruger eller om der overhovedet er tale om et sådant kontraktforhold, er vi forpligtet til at deltage i udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn. Kompetent er den Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Tyskland, www.verbraucher-schlichter.de. Vi vil deltage i en udenretslige tvistbilæggelsesprocedure ved dette voldgiftsnævn.