Se oli siinä Se oli siinä
Kategoriat Väri/koko

Peruuttaminen

Peruutuskäytäntö

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus syitä ilmoittamatta neljäntoista päivän sisällä.

Peruuttamisaika on neljätoista päivää alkaen siitä päivästä, jona Te tai nimeämänne kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, olette tai on saanut tuotteet haltuunne/haltuunsa.

Jotta voitte käyttää peruuttamisoikeuttanne, Teidän on ilmoitettava meille (Naketano Retail GmbH, Alfredstr. 57-65, 451360 Essen, Deutschland, shop@naketano.com, faksi: +49 201 81 09 96 11) yksiselitteisellä selvityksellä (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä, telefaksilla tai sähköpostitse) päätöksestänne peruuttaa tämä sopimus. Voitte käyttää siihen oheista malliperuutuslomaketta, jota ei kuitenkaan ole esitäytetty.

Voitte täyttää malliperuutuslomakkeen tai muun yksiselitteisen selvityksen myös verkkosivustollamme sähköisesti ja lähettää sen. Jos käytätte tätä mahdollisuutta, lähetämme Teille viipymättä (esim. sähköpostitse) vahvistuksen peruutuksen vastaanottamisesta.

Peruuttamisoikeuden käyttöön riittää, että lähetätte ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen seuraukset
Jos peruutatte tämän sopimuksen, meidän on maksettava Teille takaisin kaikki maksut, jotka olemme saaneet Teiltä, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että olette valinnut muun toimitustavan kuin tarjoamamme, edullisimman vakiotoimituksen), viipymättä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin ilmoituksenne tämän sopimuksen peruuttamisesta on saapunut meille. Tätä maksun palautusta varten käytämme samaa maksutapaa, jota olette käyttänyt alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei kanssanne ole erikseen muuta sovittu; missään tapauksessa sinulle ei tule kuluja tästä maksun palautuksesta. Voimme pidättäytyä maksun palauttamisesta siihen saakka, kunnes olemme saaneet tuotteet takaisin tai kunnes olette esittäneet todisteen, että olette lähettänyt tuotteet takaisin, riippuen siitä, kumpi on aikaisempi ajankohta.

Teidän on lähetettävä tai luovutettava tuotteet viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän sisällä siitä päivästä, jona olette ilmoittanut meille tämän sopimuksen peruuttamisesta, meille tai osoitteeseen Fiege Mega Center Logistik GmbH, Niederlassung Ibbenbühren, Naketano Retail GmbH Webshop, Dornierstr. 2249479 Ibbenbühren. Määräaika on turvattu, jos lähetätte tuotteet ennen neljäntoista päivän määräajan umpeutumista. Huolehdimme tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Teidän on maksettava mahdollinen tuotteiden arvon lasku vain, jos tämä arvon lasku on aiheutunut siitä, että tuotteille ei ole tehty riittävää laadun, ominaisuuksien ja toimintatavan tarkastusta.


Malliperuutuslomake
(Jos haluatte peruuttaa tämän sopimuksen, täyttäkää tämä lomake ja lähettäkää se meille takaisin.)

– Naketano Retail GmbH, Alfredstr. 57-65, 45130 Essen, Deutschland, shop@naketano.com, faksi: +49 201 81 09 96 11


– Täten peruutan/peruutamme (*) solmimani/solmimamme (*) sopimuksen seuraavien tuotteiden kaupasta
(*)/seuraavan palvelun suorittamisesta (*)

– Tilauspvm (*)/vastaanottopvm (*)

– Kuluttajan/kuluttajien nimi

– Kuluttajan/kuluttajien osoite

– Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (vain, jos ilmoitus tehdään paperiversiona)

- Päivämäärä

 (*) Tarpeeton yliviivataan.