Wij zijn er klaar mee Wij zijn er klaar mee
Categorieën Kleur/Maat

Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied
Voor alle bestellingen via onze onlineshop zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

2. Verdragspartners, sluiten van een overeenkomst
De koopovereenkomst wordt gesloten met Naketano Retail GmbH.

De afbeelding van de producten in de onlineshop zijn louter indicatief en geven een niet bindende onlinecatalogus weer. U kunt onze producten vrijblijvend in de winkelmand leggen en uw gegevens voor het verzenden van een bindende bestelling ieder ogenblik corrigeren, door gebruik te maken van de hiervoor bestemde bestelprocedure en de toegelichte correctiemogelijkheden. De bestelling van de artikelen in de winkelmand is bindend als u de bestelknop aanklikt. Na het verzenden van de bestelling ontvangt u een bevestiging hiervan per e-mail.

Wanneer de overeenkomst met ons tot stand komt, is afhankelijk van de door u gekozen betalingswijze:

Creditcard
We nemen uw bestelling aan door verzending van een acceptatiebewijs in een afzonderlijke e-mail of door levering van de artikelen binnen een termijn van twee dagen.

PayPal
In de bestelprocedure wordt u naar de website van de onlineaanbieder PayPal doorverbonden. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betaalinstructies aan PayPal bevestigen. Na ontvangst van de bestelling in de shop vragen we PayPal om de betaaltransactie te openen en nemen daardoor uw aanbod aan.

SOFORT Banking
Na ontvangst van de bestelling wordt u naar de website van de onlineaanbieder SOFORT Banking doorverbonden, waar u de betaalinstructies aan SOFORT Banking bevestigt. Daardoor komt de overeenkomst met ons tot stand.

3. Taal van de overeenkomst, opslag van de overeenkomst
De overeenkomst is beschikbaar in de talen Duits, Engels,  Frans, Spaans, Italiaans en Pools.

We slaan de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden via e-mail toe. De Algemene Voorwaarden kunt u altijd ook hier op deze website inkijken. Uw vorige bestellingen zijn wegens veiligheidsredenen niet meer op internet toegankelijk.

4. Leveringsvoorwaarden
Afgezien van de aangegeven productprijzen worden nog verzendkosten aangerekend. Meer informatie over de verzendkosten, vindt u bij de aanbiedingen.

We leveren enkel op de verzendingsroute. De artikelen zelf ophalen is helaas niet mogelijk.

5. Betaling
In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Creditcard
Door de bestelling te plaatsen geeft u ons ook uw creditcardgegevens door.
Na uw identificatie als rechtmatige kaarthouder vragen we onmiddellijk na de verzending van de artikelen uw kredietinstelling om de transactie te openen. De transactie wordt door de kredietinstelling automatisch uitgevoerd en het bedrag wordt van uw kaart afgeschreven.

PayPal
In de bestelprocedure wordt u naar de website van de onlineaanbieder PayPal doorverbonden. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of u eerst registreren, met uw toegangsgegevens identificeren en ons de betaalinstructies bevestigen. Na ontvangst van de bestelling in de shop vragen we PayPal om de betaaltransactie te openen. Meer informatie vindt u tijdens de bestelprocedure.
De transactie wordt onmiddellijk daarna automatisch door PayPal uitgevoerd.

SOFORT Banking
Na ontvangst van de bestelling wordt u naar de website van de online aanbieder SOFORT doorverbonden. Om het factuurbedrag via SOFORT Banking te kunnen betalen, moet u beschikken over een online bankingaccount met PIN/TAN-procedure om gebruik te kunnen maken van SOFORT Banking, u identificeren en de betaalinstructies aan ons bevestigen. Meer informatie vindt u tijdens de bestelprocedure. De transactie wordt onmiddellijk daarna door SOFORT Banking uitgevoerd en het bedrag wordt van uw rekening afgeschreven.

6. Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven onze eigendom tot ze volledig betaald zijn. We zijn gerechtigd om een overeenkomstige vermelding in het eigendomsvoorbehoudregister aan te brengen.

7. Transportschade
Als artikelen worden geleverd met duidelijke transportschade, dien dan zo snel mogelijk een klacht in over dit gebrek bij de bezorgdienst en neem onmiddellijk contact op met ons. Het verzuimen van een klacht of contactopname heeft voor uw wettelijke rechten en hun handhaving, meer bepaald uw recht op garantie, geen consequenties. Ze helpen er ons wel bij onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering geldend te kunnen maken.

8. Vrijwaring en garanties
Voor zover er hieronder niet uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd, geldt het wettelijke garantierecht.
De verjaringstermijn voor garantierechten op gebruikte artikelen bedraagt een jaar na aflevering van de artikelen.


De hierboven vermelde beperkingen en verkortingen van de termijn gelden niet voor claims wegens schade, die ofwel door ons, door onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers werden veroorzaakt
- bij toevoeging van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid,
- bij opzettelijk of grof plichtverzuim en bedrog,
- bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling de reglementaire uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en waarvan de contractuele partner kan verwachten dat ze worden nageleefd (kardinale plichten)
- in het kader van een garantiebelofte, voor zover deze overeengekomen is of
- voor zover het toepassingsgebied van de wet inzake productaansprakelijkheid aan de orde is.

Informatie over eventueel nog andere geldende garanties en de precieze voorwaarden ervan vindt u telkens bij het product en op de pagina's met bijzondere informatie in de onlineshop.

Klantendienst: U kunt onze klantendienst contacteren voor vragen, klachten en bezwaren op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur via shop@naketano.com


9. Aansprakelijkheid
Voor schadeclaims die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangers veroorzaakt werden, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

- bij toevoeging van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid
- bij opzettelijk of grof plichtverzuim
- bij garantiebelofte, voor zover deze overeengekomen is
- voor zover het toepassingsgebied van de wet inzake productaansprakelijkheid aan de orde is.

Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling de reglementaire uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en waarvan de contractuele partner kan verwachten dat ze worden nageleefd (kardinale plichten) door een lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de bij het sluiten van het contract voorzienbare schade, met het ontstaan daarvan typisch moet worden gerekend.

Voor het overige zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

10. Geschillenbeslechting
De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) beschikbaar, dat u hier vindt http://ec.europa.eu/consumers/odr. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform voor beslechting van hun geschillen te gebruiken.

Bij beslechting van geschillen uit een contractuele overeenkomst met een consument of over de vraag of een dergelijke contractuele overeenkomst bestaat, zijn we verplicht deel te nemen aan de procedure voor de regeling van consumentengeschillen. Bevoegd is de Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.,), Strassburger Strasse 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de. Aan een procedure voor de regeling van consumentengeschillen voor dit bemiddelingsorgaan zullen wij deelnemen.