Wij zijn er klaar mee Wij zijn er klaar mee
Categorieën Kleur/Maat

Herroeping

Herroepingsverklaring

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Naketano Retail GmbH, Sabinastr., 27, 45136 Essen, Duitsland, shop@naketano.com, fax: +49 201 81 09 96 11) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. met een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring ook op onze website elektronisch invullen en versturen. Als u gebruikmaakt van deze mogelijkheid, zullen wij u onmiddellijk (bv. via e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping versturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten ten gevolge van een andere gekozen leveringswijze dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering) onverwijld en ten laatste binnen veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als het middel dat voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen; er worden u in ieder geval geen kosten aangerekend voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de artikelen opnieuw in ons bezit hebben of tot u een bewijs levert dat u de artikelen hebt teruggestuurd, al naargelang van wat zich het eerst voordoet.

U moet de artikelen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de herroeping naar ons of naar Fiege Mega Center Logistik GmbH, Niederlassung Ibbenbüren, Naketano GmbH Webshop, Dornierstr. 2249479 Ibbenbüren, Duitsland terugsturen of aan ons teruggeven. U bent op tijd als u de artikelen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. De kosten van het terugzenden van de artikelen zijn voor onze rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen als deze waardevermindering kan worden toegeschreven aan een onnodige omgang met de artikelen met het oog op de controle van de toestand, eigenschappen en werking van de artikelen.


Modelformulier voor herroeping
(Als u de overeenkomst wil herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug.)

– Aan Naketano Retail GmbH, Sabinastr., 27, 45136 Essen, Duitsland, shop@naketano.com, fax: +49 201 81 09 96 11

– Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende artikelen
(*)/de levering van de volgende diensten (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (enkel bij kennisgeving op papier)

– Datum

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.