Zamykamy Zamykamy
Kategorie Kolor/rozmiar

Ochrona danych osobowych

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Informacje ogólne
Poniższe informacje w prosty sposób przedstawiają, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają Państwa osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności zamieszczonej poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?
Na tej stronie internetowej dane są przetwarzane przez właściciela strony. Dane kontaktowe można znaleźć w nocie prawnej na tej stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Część danych gromadzimy w ten sposób, że Państwo nam je podają. Mogą to być np. dane, które wpisują Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane gromadzimy automatycznie podczas wizyty na stronie za pośrednictwem systemów IT. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie wraz z wejściem na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Niektóre dane gromadzimy, aby zagwarantować niezakłóconą dostępność strony. Inne dane mogą zostać użyte do analizy Państwa zachowania jako użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?
W dowolnym momencie mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania dotyczących Państwa i zapisanych u nas danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku pytań dotyczących tych kwestii oraz innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych można się do nas zwrócić na adres podany w nocie prawnej. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia do analizy i narzędzia obcych oferentów
Podczas wizyty na naszej stronie Państwa zachowania podczas przeglądania stron internetowych mogą zostać poddane analizie statystycznej. Do tego celu wykorzystujemy przede wszystkim pliki cookie i tzw. programy analityczne. Analiza Państwa zachowania podczas przeglądania stron internetowych odbywa się zwykle anonimowo. Zachowań podczas przeglądania stron internetowych nie można przyporządkować do konkretnej osoby. Można się sprzeciwić tej analizie lub zapobiec jej poprzez rezygnację z używania określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej Polityce prywatności.

Można się sprzeciwić tej analizie. W tej Polityce prywatności poinformujemy Państwa o możliwościach sprzeciwu.

2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Właściciele tej strony bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz zapisami tej Polityki prywatności.

Kiedy korzystają Państwo z tej strony internetowej, gromadzimy różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają Państwa osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak się to odbywa i jaki jest tego cel.

Zwracamy uwagę na to, że przesyłanie danych w internecie (np. w ramach komunikacji mailowej) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Stuprocentowa ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca administratora danych
Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Naketano Retail GmbH

Alfredstr. 57-65

45130 Essen

Niemcy
Telefon: 0201 81099610

E-mail: shop@naketano.com

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która sama lub we współpracy z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itd.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych
W wielu przypadkach procesy przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Udzieloną zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać nieformalne powiadomienie e-mailem. Legalność przetwarzania danych odbywającego się do momentu sprzeciwu pozostaje nienaruszona.

Prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym.
W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach związanych z ochroną danych jest inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym firma ma swoją siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod tym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać dane, które przetwarzamy w sposób automatyczny na podstawie Państwa zgody lub w celu wypełnienia umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przesłania danych innemu administratorowi, spełnimy to żądanie, o ile jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, jak na przykład zamówień lub zapytań, które wysyłają Państwo do nas jako właściciela strony, ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że pole adresu w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://” oraz po znajdującym się w nim symbolu kłódki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, osoby trzecie nie mogą odczytać danych, które nam Państwo przekazują.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie
Jeżeli po zawarciu umowy z obowiązkiem zapłaty występuje zobowiązanie do przekazania nam danych dotyczących płatności (np. numeru konta w przypadku polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Płatności za pomocą standardowych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie przez szyfrowane połączenie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można poznać po tym, że pole adresu w przeglądarce zmienia się z „http://" na „https://" oraz po znajdującym się w nim symbolu kłódki.

W przypadku komunikacji szyfrowanej osoby trzecie nie mogą odczytać danych, które nam Państwo przekazują.

Informacja, zablokowanie, usunięcie
W ramach obowiązujących przepisów prawa w dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych i w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku pytań dotyczących tych kwestii oraz innych pytań dotyczących danych osobowych można się do nas zwrócić na adres podany w nocie prawnej.

Sprzeciw wobec maili reklamowych
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych podanych w ramach obowiązku zamieszczenia noty prawnej do przesyłania niezamówionych przez nas reklam i materiałów informacyjnych. Właściciele stron zastrzegają sobie wyraźnie możliwość podjęcia kroków prawnych w razie przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.


3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wymagany przepisami prawa
Dla naszej firmy powołaliśmy inspektora ochrony danych.

sicdata Unternehmensberatung 

Tobias Erdmann

Schlachthofstraße 23a

42651 Solingen
Telefon: 0212659850

E-mail: erdmann@sicdata.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie
Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Cookie nie wyrządzają szkód w Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Cookie służą do tego, aby nasza oferta była lepiej dopasowana do preferencji użytkowników, bardziej efektywna i bezpieczna. Cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas cookie to tzw. „cookie sesyjne”. Po zakończeniu wizyty na stronie pliki te są automatycznie usuwane. Inne cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu do momentu, aż sami je Państwo usuną. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty.

Mogą Państwo tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o instalacji plików cookie i akceptować je tylko w poszczególnych przypadkach, odrzucać pliki cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz włączyć automatyczne usuwanie cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookie może nastąpić ograniczenie działania tej strony internetowej.

Cookie, które są wymagane do zrealizowania elektronicznego procesu komunikacji lub do udostępnienia określonych, wybranych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 podpunkt f RODO. Właściciel strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu technicznie niezakłóconego i zoptymalizowanego udostępnienia swoich usług. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. cookie do analizy Państwa zachowań podczas przeglądania stron internetowych), są one osobno opisane w tej Polityce prywatności.

Logi serwerów
Właściciel stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. logach serwerów, które przekazuje nam automatycznie Państwa przeglądarka. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • referencyjny URL
  • nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście
  • godzina wysłania zapytania do serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 podpunkt f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub zobowiązań przedumownych.

Formularz kontaktowy
Kiedy przesyłają nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, zapisujemy informacje z tego formularza wraz z podanymi tam danymi kontaktowymi w celu opracowania zapytania i na wypadek związanych z nim późniejszych pytań. Bez Państwa zgody nie przekazujemy tych danych dalej.

Przetwarzanie danych wpisanych w formularzu kontaktowym odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 podpunkt a RODO). Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać nieformalne powiadomienie e-mailem. Legalność procesów przetwarzania danych odbywającego się do momentu sprzeciwu pozostaje nienaruszona.

Dane wpisane przez Państwa w formularzu kontaktowym zostają u nas do momentu, w którym zażądają Państwo od nas ich usunięcia, odwołają zgodę na przechowywanie lub wygaśnie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu opracowywania zapytania). Nie narusza to obligatoryjnych przepisów prawa – w szczególności dotyczących okresów przechowywania.

Rejestracja na tej stronie
Mogą się Państwo zarejestrować na naszej stronie, aby skorzystać z jej dodatkowych funkcji. Wpisane w tym celu dane wykorzystujemy tylko do celu korzystania z danej oferty lub usługi, dla której się Państwo zarejestrowali. Podczas rejestracji trzeba kompletnie wypełnić pola obowiązkowe. W przeciwnym razie odrzucimy zgłoszenie.

W przypadku ważnych zmian, np. zakresu oferty lub zmian technicznych, wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby tą drogą przekazywać Państwu informacje.

Przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji odbywa się tym samym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 podpunkt a RODO). Udzieloną zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać nieformalne powiadomienie e-mailem. Legalność przetwarzania danych odbywającego się do momentu sprzeciwu pozostaje nienaruszona.

Dane zgromadzone podczas rejestracji przechowujemy tak długo, jak są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, a następnie je usuwamy. Nie narusza to przepisów prawa dotyczących okresów przechowywania.

Przesyłanie danych przy zawieraniu umowy w przypadku sklepów internetowych, sklepów stacjonarnych i handlu wysyłkowego
Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko w przypadku, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, np. firmom, którym powierzamy dostawę towarów lub instytucjom kredytowym, którym zlecamy realizację płatności. Inne przekazywanie danych nie ma miejsca albo odbywa się tylko za Państwa wyraźną zgodą. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim bez wyraźnej zgody, np. do celów reklamowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 podpunkt b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub zobowiązań przedumownych.

5. Narzędzia do analizy i reklama

Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookie”. „Cookie” to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Pozyskane przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie od Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 podpunkt f RODO. Właściciel strony ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkowników, co pozwala mu optymalizować zarówno ofertę internetową jak i reklamę.

Anonimizacja adresu IP
Na tej stronie włączyliśmy funkcję anonimizowania adresów IP. Przed wysłaniem do USA Google skraca Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Google będzie wykorzystywał te informacje w imieniu właściciela tej strony internetowej do analizy korzystania ze strony, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i korzystania z internetu na rzecz właściciela strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka w przeglądarce
Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia na swojej przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności niniejszej strony internetowej. Mogą Państwo również zapobiec rejestrowaniu danych wygenerowanych przez cookie i dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie zainstalowany plik cookie opt-out, który zapobiega gromadzeniu danych podczas kolejnych wizyt na tej stronie. Wyłącz Google Analytics.
Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Dane demograficzne w Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji Google Analytics „Dane demograficzne”. Funkcja umożliwia sporządzanie raportów na temat wieku, płci i zainteresowań użytkowników stron. Dane te pochodzą z reklam behawioralnych Google oraz z danych dotyczących odwiedzających, które pochodzą od obcych oferentów. Danych tych nie można przyporządkować do konkretnych osób. W dowolnym momencie mogą Państwo wyłączyć tę funkcję na swoim koncie Google, zmieniając ustawienia wyświetlania albo generalnie zakazać zapisywania swoich danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

6. Newsletter

Dane związane z newsletterem
Jeżeli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na tej stronie, potrzebujemy Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam sprawdzić, czy są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail i czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Nie gromadzimy innych danych albo gromadzimy je tylko na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki zamówionych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu zgłoszenia do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 podpunkt a RODO). W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystywaniu do wysyłki newslettera, np. za pośrednictwem linku „Usuń adres” w newsletterze. Legalność procesów przetwarzania danych odbywającego się do momentu sprzeciwu pozostaje nienaruszona.

Dane zapisane u nas przez Państwa w celu zamówienia newslettera przechowujemy do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera, a po jej zakończeniu usuwamy je. Nie dotyczy to danych zapisanych u nas w innym celu (np. adresów e-mail w panelu członkowskim).

MailChimp
Do wysyłki newslettera ta strona internetowa wykorzystuje usługi MailChimp. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, która umożliwia m.in. organizację i analizę wysyłki newsletterów. Gdy podają Państwo dane w celu subskrypcji newslettera (np. adres e-mail), są one zapisywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp posiada certyfikat zgodnie z „EU-US-Privacy-Shield”. „Privacy-Shield” (Prywatna Tarcza) to porozumienie między Unią Europejską (UE) i USA, które ma gwarantować przestrzeganie europejskich standardów ochrony danych w USA.

Za pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Gdy otwierają Państwo e-mail wysłany przez MailChimp, plik zawarty w mailu (tzw. web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można sprawdzić, czy wiadomość z newsletterem została otwarta i które z linków kliknięto. Poza tym zapisywane są informacje techniczne (np. godzina wejścia, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacji tych nie można przyporządkować do konkretnego odbiorcy newslettera. Służą one wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystywane do lepszego dostosowania kolejnych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo analizy przez MailChimp, muszą Państwo zrezygnować z newslettera. W każdej wiadomości z newsletterem znajduje się link do rezygnacji. Subskrypcję newslettera można również odwołać bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 podpunkt a RODO). Zgodę tę można odwołać w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji newslettera. Legalność procesów przetwarzania danych odbywającego się do momentu sprzeciwu pozostaje nienaruszona.

Dane zapisane u nas przez Państwa w celu zamówienia newslettera przechowujemy do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera, a po jej zakończeniu usuwamy je zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów MailChimp. Nie dotyczy to danych zapisanych u nas w innym celu (np. adresów e-mail w panelu członkowskim).

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. Usługodawcy płatności

PayPal
Na naszej stronie oferujemy m.in. płatność przez PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwana dalej „PayPal”).

Jeżeli wybiorą Państwo płatność przez PayPal, wpisane przez Państwa dane dotyczące płatności zostaną przesłane do PayPal.
Przekazanie Państwa danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 podpunkt a RODO (Zgoda) i art. 6 ust. 1 podpunkt b RODO (Przetwarzanie w celu wykonania umowy). W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Odwołanie nie narusza skuteczności procesów przetwarzania danych przeprowadzonych w przeszłości.

SOFORT Banking
Na naszej stronie oferujemy m.in. płatność przez „SOFORT Banking”. Dostawcą tej usługi jest firma Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwana dalej „Sofort GmbH”).

Za pomocą metody „SOFORT Banking” otrzymujemy potwierdzenie zapłaty od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym i możemy niezwłocznie rozpocząć wypełnianie naszych zobowiązań.

Jeżeli zdecydowali się Państwo na metodę płatności „SOFORT Banking”, przesyłają Państwo swój PIN i ważny kod TAN do firmy Sofort GmbH, za pomocą których może się ona zalogować na Państwa konto w bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu się Sofort GmbH automatycznie sprawdza stan Państwa konta i realizuje przelew na naszą rzecz z użyciem przesłanego przez Państwa kodu TAN. Następnie firma niezwłocznie przesyła nam potwierdzenie zapłaty. Po zalogowaniu ma również miejsce automatyczne sprawdzenie Państwa obrotów, linii kredytowej i istnienia innych kont oraz ich stanu.

Oprócz numeru PIN i kodu TAN do firmy Sofort GmbH przesyłane są również podane przez Państwa dane dotyczące płatności oraz Państwa dane osobowe. Dane osobowe to w tym przypadku imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP i w razie potrzeby inne dane wymagane do realizacji płatności. Przekazanie tych danych jest konieczne do jednoznacznego stwierdzenia Państwa tożsamości i zapobiegania próbom oszustwa.

Przekazanie Państwa danych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 podpunkt a RODO (Zgoda) i art. 6 ust. 1 podpunkt b RODO (Przetwarzanie w celu wykonania umowy). W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Odwołanie nie narusza skuteczności procesów przetwarzania danych przeprowadzonych w przeszłości.

Szczegółowe informacje na temat płatności przez SOFORT Banking można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

Visa
Na naszej stronie oferujemy m.in. płatność kartą Visa. Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma Visa Europe Management Services Limited, German Branch, Hamburger Allee 2-4 Westend Gate, 60486 Frankfurt (dalej zwana „Visa”).

Jeżeli wybiorą Państwo płatność kartą Visa, wpisane przez Państwa dane dotyczące płatności zostaną przesłane do Visa.

Przekazanie Państwa danych do Visa odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 podpunkt a RODO (Zgoda) i art. 6 ust. 1 podpunkt b RODO (Przetwarzanie w celu wykonania umowy). W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Odwołanie nie narusza skuteczności procesów przetwarzania danych przeprowadzonych w przeszłości.
 
Mastercard
Na naszej stronie oferujemy m.in. płatność kartą Mastercard. Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo (zwana dalej „Mastercard”).

Jeżeli wybiorą Państwo płatność kartą Mastercard, wpisane przez Państwa dane dotyczące płatności zostaną przesłane do Mastercard.

Przekazanie Państwa danych do Mastercard odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 podpunkt a RODO (Zgoda) i art. 6 ust. 1 podpunkt b RODO (Przetwarzanie w celu wykonania umowy). W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Odwołanie nie narusza skuteczności procesów przetwarzania danych przeprowadzonych w przeszłości.
 
American Express
Na naszej stronie oferujemy m.in. płatność kartą American Express. Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma American Express Services Europe Limited o/Frankfurt nad Menem, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt nad Menem (zwana dalej „American Express”).

Jeżeli wybiorą Państwo płatność kartą American Express, wpisane przez Państwa dane dotyczące płatności zostaną przesłane do American Express.

Przekazanie Państwa danych do American Express odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 podpunkt a RODO (Zgoda) i art. 6 ust. 1 podpunkt b RODO (Przetwarzanie w celu wykonania umowy). W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Odwołanie nie narusza skuteczności procesów przetwarzania danych przeprowadzonych w przeszłości.
 
 
Źródło www.erecht24.de